بانک رفاه طی سال های ۹۵، ۹۶ و سه ماهه نخست سالجاری، بالغ بر ۱۱.۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است. به گزارش بانک و بیمه و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه؛ مدیریت های شعب این بانک در استان های خراسان رضوی، فارس […]

بانک رفاه طی سال های ۹۵، ۹۶ و سه ماهه نخست سالجاری، بالغ بر ۱۱.۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.

به گزارش بانک و بیمه و به نقل از روابط عمومی بانک رفاه؛ مدیریت های شعب این بانک در استان های خراسان رضوی، فارس و سمنان به ترتیب دارای بیشترین مبلغ پرداختی از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط در مقطع مذکور به میزان (۱.۲۹۹)، ( ۱.۰۴۳) و (۱.۰۳۹) میلیارد ریال بوده اند.