محمد رجبی در اولین جلسه ستاد هماهنگی قطارهای نوروزی سال ۱۳۹۶ بر توجه کامل به ایمنی قطارها تاکید کرد. مدیرعامل شرکت رجا با بیان اینکه فراهم‌سازی تجهیزات و امکانات لازم برای انجام تعمیرات به منظور در سیر قرار گرفتن مطلوب قطارها، باید مورد توجه جدی باشد، گفت: اصل موضوع راه‌اندازی ستاد هماهنگی، پیش بردن الزامات […]

محمد رجبی در اولین جلسه ستاد هماهنگی قطارهای نوروزی سال ۱۳۹۶ بر توجه کامل به ایمنی قطارها تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت رجا با بیان اینکه فراهم‌سازی تجهیزات و امکانات لازم برای انجام تعمیرات به منظور در سیر قرار گرفتن مطلوب قطارها، باید مورد توجه جدی باشد، گفت: اصل موضوع راه‌اندازی ستاد هماهنگی، پیش بردن الزامات مدیریتی و سازماندهی است.

وی با اعلام اینکه در این راستا وظایف و حیطه مسئولیت‌ها باید به روشنی تبیین و امکانات، مورد ارزیابی ویژه قرار گیرند، اظهار داشت: برگزاری جلسات هماهنگی با بخش‌های راهبری و فنی برای طرح دغدغه‌ها و رسیدن به تعامل بیشتر جهت ارائه خدمات مطلوب به هموطنان مورد تاکید است به همین منظور در ایستگاه‌های اصلی باید آمادگی لازم برای پشتیبانی قطارها و رعایت الزامات و تعمیرات به موقع وجود داشته باشد.

مدیرعامل رجا خطاب به مدیران و اعضای ستاد هماهنگی قطارهای نوروزی ۱۳۹۶ افزود: در همه حوزه‌ها ریسک‌ها باید شناسایی شده تا اقدامات اساسی و اصلاحی در این زمینه صورت گیرد.

وی بیان کرد: در بخش ایمنی، باید ساختار و سیستمی جدیدتر طراحی شده و توسعه یابد، حتی از نظر پوشش و لباس کار کارکنان نیز باید ایمنی مدنظر باشد.

رجبی با اشاره به ارائه خدمات مطلوب با استفاده از بهترین تجهیزات و امکانات افزود: در ارائه خدمات، باید کیفیت ارائه جایگزین کمیت در جابه‌جایی‌ها شود.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا ضمن ابراز امیدواری برای ورود ۴۰ تا ۴۵ واگن مناسب برای در مسیر قرار گرفتن در ایام نوروز ۱۳۹۶ گفت: مقرر شده این تعداد واگن از سوی شرکت‌های واگن‌پارس، پلور سبز و بازسازی برخی واگن‌ها توسط شرکت‌های پیمانکار تامین و تحویل شود.