استفاده از خدمات الکترونیک بانک تجارت در بامداد روز شنبه ۲۷ مرداد به دلیل بهبود وضعیت زیر ساختی شبکه بانک با اختلال موقتی همراه خواهد بود. به گزارش بانک و بیمه به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این اختلال از ساعت ۱:۳۰ لغایت ۴:۳۰ بامداد روز شنبه ۲۷ مرداد در خدمات الکترونیک شامل تلفن […]

استفاده از خدمات الکترونیک بانک تجارت در بامداد روز شنبه ۲۷ مرداد به دلیل بهبود وضعیت زیر ساختی شبکه بانک با اختلال موقتی همراه خواهد بود.

به گزارش بانک و بیمه به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این اختلال از ساعت ۱:۳۰ لغایت ۴:۳۰ بامداد روز شنبه ۲۷ مرداد در خدمات الکترونیک شامل تلفن بانک، اینترنت بانک، موبایل بانک، خدمات کارت و دستگاه های خودپرداز و POS بانک تجارت ایجاد می شود و پس از اتمام عملیات بروز رسانی سیستم ها، خدمات مذکور طبق روال در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

روابط عمومی بانک تجارت پیشاپیش از همکاری و صعه صدر مشتریان ارجمند قدردانی می نماید.