در پایان سال گذشته بود که فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی از ادغام موسسه ثامن، مهر اقتصاد و بانک انصار خبر داد و گفت که بانک جدید در بهار سال ۱۳۹۷ تشکیل می‌شود. در حالی بیش از یک ماه از بهار گذشته که آخرین اطلاعات در مورد وضعیت این ادغام و تشکیل بانک جدید […]

در پایان سال گذشته بود که فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی از ادغام موسسه ثامن، مهر اقتصاد و بانک انصار خبر داد و گفت که بانک جدید در بهار سال ۱۳۹۷ تشکیل می‌شود.

در حالی بیش از یک ماه از بهار گذشته که آخرین اطلاعات در مورد وضعیت این ادغام و تشکیل بانک جدید از این حکایت دارد که تا چند روز آینده و احتمالا بعد از نیمه شعبان تغییرات اعمال و بانک جدید فعالیت خود را شروع می‌کند.

این در حالی است که قرار است در نتیجه ادغام «ثامن، مهر اقتصاد و انصار» بانک جدید با نام «انصار» فعالیت کند و از اینرو بزودی تابلوهای «ثامن و مهر اقتصاد به انصار» تغییر خواهد کرد.

آنطور که پیش‌تر مقامات ارشد بانک مرکزی تاکید کرده‌اند در نتیجه این ادغام هیچ مشکلی برای سپرده‌گذاران پیش نخواهد آمد و جای نگرانی وجود ندارد. گفتنی است، از سال گذشته و با جدی شدن جریان ادغام بانک‌ها و همزمان با ساماندهی موسسات غیرمجاز بحث بانک‌های نظامی نیز بیش از گذشته پُررنگ شد.

در همین زمان بود که با توجه به حواشی که برای موسسه «ثامن و مهر اقتصاد» در مقطعی پیش آمد موضوع ادغام آن دو با موسسه مجاز کوثر مطرح شد و با وجود اخبار متفاوتی که در این رابطه وجود داشت و تصور بر این بود که در نهایت در مورد این سه موسسه نهایی شود، در پایان سال گذشته اعلام معاون نظارت بانک مرکزی از نبود موسسه کوثر در این ادغام حکایت داشت و بانک انصار جایگزین شد.

موسسه ثامن و مهر اقتصاد تا پیش از این مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی نداشتند و از سال گذشته و با حواشی پیش آمده به لیست موسسات در حال دریافت مجوز بانک مرکزی اضافه شدند.