به گزارش بانک و بیمه ، مراسم چهلمین روز فوت دکتر علی داودیان بنیانگذار بنیاد بیماری های نادر ایران در تهران و بابلسر برگزار می گردد. همچنین به اطلاع می رساند دکتر حمیدرضا ادراکی پزشک رادیولوژیست و عضو برجسته هیت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مدیرعامل و یاسر داودیان به عنوان رئیس هیأت مدیره […]

به گزارش بانک و بیمه ، مراسم چهلمین روز فوت دکتر علی داودیان بنیانگذار بنیاد بیماری های نادر ایران در تهران و بابلسر برگزار می گردد.

همچنین به اطلاع می رساند دکتر حمیدرضا ادراکی پزشک رادیولوژیست و عضو برجسته هیت علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مدیرعامل و یاسر داودیان به عنوان رئیس هیأت مدیره بنیاد بیماری های نادر ایران انتخاب شدند.