به گزارش بانک و بیمه ، الهیار ملکشاهی در رابطه با بحث نرخ دیه مطرح کرد: نرخ دیه یک موضوع بسیار دقیق است و مبتنی بر شرع اسلام است و در قانون اساسی نیز مطرح است. وی در همین رابطه افزود: نرخ دیه هر ساله توسط وزیر دادگستری و با توجه به نرخ تورم تعیین […]

به گزارش بانک و بیمه ، الهیار ملکشاهی در رابطه با بحث نرخ دیه مطرح کرد: نرخ دیه یک موضوع بسیار دقیق است و مبتنی بر شرع اسلام است و در قانون اساسی نیز مطرح است.

وی در همین رابطه افزود: نرخ دیه هر ساله توسط وزیر دادگستری و با توجه به نرخ تورم تعیین می‌شود و به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌شود که هر ساله با درصدی از افزایش نیز مواجه است.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس ادامه داد: باید توجه داشت که هر چه نرخ دیه‌ها بالا رود حق بیمه‌ها نیز بالا می‌رود و باید توجه داشت که نرخ دیه و حق‌ بیمه به هم متصل‌ هستند و به صورت جداگانه نمی‌توان آنها را در نظر گرفت.

ملکشاهی در رابطه با نوع دیه بیان کرد: امروزه نرخ دیه با توجه به کالاهای شش‌گانه تعیین شده در شرع اسلام متفاوت می‌باشند اما باید توجه کرد اینکه کدامیک از این کالاها انتخاب شود برعهده قاتل است که معمولا ارزان‌ترین این کالاها را انتخاب می‌کند اما تعیین یک نرخ ثابت برای دیه موجب شده تا نرخ دیه از تمامی افراد به صورت یکسان گرفته شود.

وی درخصوص نرخ کنونی دیه اظهار داشت: نرخ فعلی دیه متعارف است و در صورتی که بالا رود بیمه‌ها را متضرر می‌کند زیرا بیمه‌ها با همین نرخ‌ها اداره می‌شوند البته با توجه به افزایش هر ساله نرخ دیه نیازی به افزایش ناگهانی آن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پایان در رابطه با ارتباط نرخ دیه و کاهش قتل‌ها گفت: دیه مربوط به قتلی است که به تصادفات برمی‌گردد و طبق آمارها تصادفات نیز اغلب غیرعمد می‌باشد بنابراین برای کاهش وقوع چنین قتل‌هایی باید در زمینه‌های دیگر از جمله بهبود وضعیت رانندگی و بهبود وضعیت خیابان‌ها اقداماتی صورت پذیرد.