علی ربیعی درباره افزایش حقوق مستمری بگیران، اظهارداشت:‌ با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی به هیات وزیران تکلیف سایر سطوح مزدی مستمری بگیران تامین اجتماعی روشن شد و حداقل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نسبت به سال گذشته ۱۹ و نیم درصد افزایش خواهند داشت و سایر سطوح مستمری بگیران ۱۳ درصد افزایش را مشمول می‌شود. […]

علی ربیعی درباره افزایش حقوق مستمری بگیران، اظهارداشت:‌ با پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی به هیات وزیران تکلیف سایر سطوح مزدی مستمری بگیران تامین اجتماعی روشن شد و حداقل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نسبت به سال گذشته ۱۹ و نیم درصد افزایش خواهند داشت و سایر سطوح مستمری بگیران ۱۳ درصد افزایش را مشمول می‌شود.

وی گفت:‌ بنا بر این مصوبه حداقل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی یک میلیون و ۱۰۱ هزار تومان خواهد بود که ۱۹ و نیم درصد افزایش را شامل می‌شود و سایر سطوح نیز تا ۵ میلیون تومان ۱۳ درصد افزایش را مشمول می‌شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: علاوه بر این سایر خدماتی که سازمان تامین اجتماعی در حقوق پرداخت می‌کند، مثل حق خواربار، حق عائله مندی، حق مسکن، بن و حق همسر متکفل افزایش خواهد یافت، به عنوان مثال بن ۴۳ هزار تومان، حق مسکن ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان، عائله مندی ۳۹ هزار تومان، حق فرزند ۷ هزار و ۹۵۰ تومان و سنوات ۵ هزار و ۹۵۰ تومان افزایش داده می‌شود. همچنین همسان سازی که در بند ۳۹ بودجه سال ۱۳۸۸ آمده است نیز به قوت خودش باقی است.

ربیعی گفت: با توجه به حداقلی که به حقوق‌های پایین و حداقلی بگیران مستمری اضافه کردیم که رقم مناسبی بود، در سایر سطوح نیز اضافه شد که با کانون‌های بازنشستگان رایزنی صورت گرفت و تفاهم عمومی نیز در این خصوص وجود داشت که هیات وزیران هم به پیشنهاد سامان تامین اجتماعی و وزارت راه و تعاون رای مثبت داد.