بانک رفاه در راستای حمایت از اقشار مختلف جامعه به ویژه بازنشستگان، مستمری و مقرری بگیران در سال جاری، نسبت به افزایش ۵۰ درصدی سهمیه قرض الحسنه رفع نیازهای ضروری با سقف فردی ۳۰ امیلیون ریال قدام کرد. به گزارش بانک و بیمه به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، این بانک طی سال های […]

بانک رفاه در راستای حمایت از اقشار مختلف جامعه به ویژه بازنشستگان، مستمری و مقرری بگیران در سال جاری، نسبت به افزایش ۵۰ درصدی سهمیه قرض الحسنه رفع نیازهای ضروری با سقف فردی ۳۰ امیلیون ریال قدام کرد.

به گزارش بانک و بیمه به نقل از روابط عمومی بانک رفاه، این بانک طی سال های اخیر سالانه ۱.۰۰۰ میلیارد ریال سهمیه تسهیلات قرض الحسنه رفع نیازهای ضروری به جامعه یاد شده تخصیص داده است که این تسهیلات در سالجاری ۱.۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.

شایان ذکر است، بانک رفاه علاوه بر این تسهیلات، به منظور تامین نیازمندی مالی جامعه فوق برای تامین اموال و خدمات مورد نیاز، تعمیرات واحد مسکونی، هزینه درمان، تحصیل، تهیه جهیزیه و ازدواج فرزند و …نیز، نسبت به تخصیص تسهیلات در قالب عقد مرابحه با حداکثر سقف فردی ۳۰۰ میلیون ریال در «طرح کرامت۹۶» اقدام کرده است.