اکبر کمیجانی عصر امروز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی آن با موضوع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام در قالب مشارکت عمومی و خصوصی از نظر نظام بانکی مشکل خاصی ندارد و پیشنهاد می کنم با توجه به اینکه نظام بانکی سهم اصلی از تامین […]

اکبر کمیجانی عصر امروز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ و پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی آن با موضوع واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام در قالب مشارکت عمومی و خصوصی از نظر نظام بانکی مشکل خاصی ندارد و پیشنهاد می کنم با توجه به اینکه نظام بانکی سهم اصلی از تامین مالی پروژه‌ها را برعهده دارد در یک جمع کارشناسی با حضور نمایندگان بانک‌ها و بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تدوین و نظر بانک‌ها نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: براساس ماده ۶ آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها موظف هستند در قبال پرداخت تسهیلات تضامین کافی را دریافت کنند که بحث وثایق نیز باید مورد توجه قرار گرفته شود.

کمیجانی ادامه داد: در این مصوبه مشارکت دولت در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده که تجربه موفقی نیست و با توجه به اینکه سیستم بانکی با مطالبات فراوانی روبرو است. اگر این مصوبه پیام روشن و شفافی برای نظام بانکی نداشته باشد، می‌تواند مانع در کار ایجاد کند.

قائم مقام بانک مرکزی پیشنهاد کرد اگر دولت می‌خواهد ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروژه را در سال اول به نظام بانکی احاله کند، مشکل ایجاد خواهد شد و پیشنهاد می‌کنم در سال‌های آغازین بار را بر نظام بانکی سبک تر کنیم.

وی افزود: همچنین از نقش بازار سرمایه در تامین مالی نباید غافل شویم چرا که بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های کوچک و متوسط مناسب است و اینگونه پروژه‌ها که بزرگ هستند باید توسط بازار سرمایه تامین مالی شود.