بانک ملی ایران بیشترین میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و بنگاه های کوچک و متوسط را در میان سایر بانک ها در سال گذشته به خود اختصاص داد و در رتبه نخست نظام بانکی کشور قرار گرفت. به گزارش بانک و بیمه به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، طی سال گذشته این […]

بانک ملی ایران بیشترین میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و بنگاه های کوچک و متوسط را در میان سایر بانک ها در سال گذشته به خود اختصاص داد و در رتبه نخست نظام بانکی کشور قرار گرفت.

به گزارش بانک و بیمه به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، طی سال گذشته این بانک در راستای کمک به تحقق سیاست های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تعداد سه هزار و ۹۸۲ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۳۱ هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال به واحدهای تولیدی و بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.

همچنین از مجموع درخواست های رسیدگی شده، تعداد ۴۲ فقره تسهیلات ریالی و ارزی به ترتیب به ارزش بیش از ۲۱ هزار و ۲۱ میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک و یک میلیارد و ۶۰۸ میلیون یورو از محل منابع فاینانس و صندوق توسعه ملی مصوب شده است.

در مدت مذکور، با توجه به مشارکت بانک ملی ایران در طرح های مختلف اعم از ایجادی و تکمیلی طرح های نیمه تمام، تعداد چهار فقره طرح با تسهیلاتی به ارزش ۲۹۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.