به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر باقیمانده وجه التزام متعلقه تسهیلات بدهکارانی که نسبت به تسویه تسهیلات خود به صورت یکجا و یا بروزرسانی اقساط غیرجاری باقیمانده خود اقدام کنند، مورد بخشش قرار می گیرد. به گزارش بانک و بیمه به نقل از اداره پیگیری و وصول مطالبات بانک رفاه کارگران، این بانک در اطلاعیه […]

به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر باقیمانده وجه التزام متعلقه تسهیلات بدهکارانی که نسبت به تسویه تسهیلات خود به صورت یکجا و یا بروزرسانی اقساط غیرجاری باقیمانده خود اقدام کنند، مورد بخشش قرار می گیرد.

به گزارش بانک و بیمه به نقل از اداره پیگیری و وصول مطالبات بانک رفاه کارگران، این بانک در اطلاعیه شماره ۳.۷۲۰۰ مورخ ۹۶.۱۱.۱۱ اعلام کرد: به منظور ترغیب و تشویق بدهکاران بخش های مختلف اقتصادی، باقیمانده وجه التزام متعلقه تسهیلات بدهکارانی که در فاصله زمانی ۹۶.۱۱.۱۲ لغایت پایان وقت اداری ۹۶.۱۱.۲۶ تمامی دیون سررسید شده و غیرجاری خود را تسویه کنند، بر مبنای ۶ درصد وجه التزام بخشوده خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، این بخشش فقط شامل وجه التزام محاسبه شده در مقطع تسویه تسهیلات خواهد بود و جرائم تاخیر اخذ شده قبل از این طرح، مشمول بخشش نخواهد بود.