فولاد مبارکه بزرگترین شرکت بورس از لحاظ سرمایه اسمی قرار است روز چهارشنبه ۲۵ اسفند با تشکیل مجمع عادی فوق العاده، هیات مدیره جدید خود را معرفی کند. فولاد مبارکه که بزرگترین شرکت بورس از لحاظ سرمایه اسمی ۷٫۵ هزار میلیارد تومانی است، از سهامداران خود دعوت کرد تا با حضور در مجمع، هیات مدیره […]

فولاد مبارکه بزرگترین شرکت بورس از لحاظ سرمایه اسمی قرار است روز چهارشنبه ۲۵ اسفند با تشکیل مجمع عادی فوق العاده، هیات مدیره جدید خود را معرفی کند.

فولاد مبارکه که بزرگترین شرکت بورس از لحاظ سرمایه اسمی ۷٫۵ هزار میلیارد تومانی است، از سهامداران خود دعوت کرد تا با حضور در مجمع، هیات مدیره جدید انتخاب کنند.

براساس این گزارش، “فولاد” ساعت ۸ صبح چهارشنبه آینده ۲۵ اسفند ، مجمع عادی به طور فوق العاده تشکیل خواهد داد که در سالن اجتماعات شرکت تعاونی مصرف کارکنان فولاد مبارکه برگزار خواهد شد.