دکتر مرتضی اکبری در رابطه با گامهای موثر برداشته شده در سال گذشته اظهارداشت: این بانک در سال های اخیر به ویژه در دولت های یازدهم و دوازدهم مسیر خود را پیدا نموده و بیشترین خدمات بانکی را در سال ۹۶ به آحاد مردم و نیازمندان واقعی جامعه ارائه داده است. اکبری افزود: منابع این […]

دکتر مرتضی اکبری در رابطه با گامهای موثر برداشته شده در سال گذشته اظهارداشت: این بانک در سال های اخیر به ویژه در دولت های یازدهم و دوازدهم مسیر خود را پیدا نموده و بیشترین خدمات بانکی را در سال ۹۶ به آحاد مردم و نیازمندان واقعی جامعه ارائه داده است.

اکبری افزود: منابع این بانک طی ۱۰ سال فعالیت و تا پایان سال گذشته مبلغ ۱۱۰ هزار و ۳۶۱ میلیارد ریال بوده است که ۸۳ درصد آن به مبلغ ۹۲ هزار میلیارد ریال در دولت تدبیر و امید جذب شده و ۴۵ درصد از کل این منابع ارتقاء یافته مربوط به افزایش منابع سال ۱۳۹۶ است.

وی ادامه داد: این منابع به طور میانگین در طی ده سال، ۳۰ درصد رشد سالانه داشته و این در حالی است که رشد منابع بانک در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل ۸۳ درصد بوده است. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران درباره استقبال مردم از طرح های تسهیلاتی و خدمات بانک بیان داشت: این بانک در مدت۱۰ سال فعالیت موفق به جذب، ۵ میلیون و سیصد هزار سپرده گذار شده است که سهم آن در دولت های یازدهم و دوازدهم ۳ میلیون و هشتصد هزار نفر معادل ۷۲ درصد بوده است.

اکبری افزود: در مدت یکدهه فعالیت بانک، به ۳ میلیون و ۲۴۵ هزار نفر تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده که تعداد ۲ میلیون ۵۴۶ هزار فقره از این تسهیلات طی ۵ سال فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم پرداخت شده، یعنی معادل ۷۸ درصد از کل تسهیلات اعطایی ۱۰ ساله در این دوره محقق شده است.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران تصریح کرد: ۲۳ درصد تسهیلات اعطائی در ۱۰ سال یعنی نزدیک به ۷۵۲ هزار فقره در سال ۱۳۹۶ پرداخت شده است. وی اضافه کرد: مبلغ تسهیلات اعطایی کل سال های فعالیت بانک ۲۲۳ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال است که بالغ بر ۸۲ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۳۷ درصد از کل مبلغ تسهیلات پرداخت شده، مربوط به سال ۱۳۹۶ می باشد.

دکتر مرتضی اکبری خاطرنشان کرد: از ابتدای تاسیس بانک تا پایان اسفند ماه سال گذشته، تعداد ۲۶۱ هزار و ۴۶۳ فقره با مبلغ ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده که با رشد ۹۲ درصد نسبت به سال های قبل، نزدیک به ۳۲ هزار فقره آن در سال ۹۶ پرداخت شده است.