هشتمین گردهمایی روسای موفق شعب بانکهای کشور در محل ساختمان بانک مرکزی با حضور اعضای هیات مدیره، معاونان، مدیران و روسای شعب برتر تمامی بانکها و موسسات اعتباری برگزار شد. به گزارش بانک و بیمه به نقل از روابط عمومی بانک حکمت ایرانیان، در این همایش پنج رئیس شعبه برتر بانک حکمت ایرانیان بدین شرح […]

هشتمین گردهمایی روسای موفق شعب بانکهای کشور در محل ساختمان بانک مرکزی با حضور اعضای هیات مدیره، معاونان، مدیران و روسای شعب برتر تمامی بانکها و موسسات اعتباری برگزار شد.

به گزارش بانک و بیمه به نقل از روابط عمومی بانک حکمت ایرانیان، در این همایش پنج رئیس شعبه برتر بانک حکمت ایرانیان بدین شرح رتبه اول تا پنجم برترین روسای شعب بانک حکمت ایرانیان را بدست آوردند: هادی عبدل آبادی رئیس شعبه بابل، علیرضا سبقت رئیس شعبه قصرالدشت شیراز ، محمد کیان بخت، رئیس شعبه کارگر تهران، محمدرضا حائری نیا رئیس شعبه بیرجند و حسن عبدیل زاده رئیس شعبه خوی.