معصومه آقاپور علیشاهی درباره تدابیر مورد نیاز در جنگ اقتصادی گفت: باید تیم اقتصادی دولت در برابر تداوم کارشکنی های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تدابیر اقتصادی ویژه در نظر بگیرد و بطور طبیعی سیاست های اقتصادی باید عملیاتی شود. عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:در شرایط فعلی اقتصادی یکی الزامات این […]

معصومه آقاپور علیشاهی درباره تدابیر مورد نیاز در جنگ اقتصادی گفت: باید تیم اقتصادی دولت در برابر تداوم کارشکنی های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تدابیر اقتصادی ویژه در نظر بگیرد و بطور طبیعی سیاست های اقتصادی باید عملیاتی شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:در شرایط فعلی اقتصادی یکی الزامات این است که برنامه ریزی کوتاه مدت همه جانبه اقتصادی در دستور کار مسئولان قرار بگیرد به نحوی که اجازه ایجاد موانع اقتصادی جدید داده نشود.

موانع راه اندازی کسب و کار و صادرات کالا رفع شود

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:تاکتیک های اقتصادی باید منطقی و براساس استدلال صحیح باشد در این راستا باید بازنگری در قوانین اقتصادی کشور انجام شود و موانع راه اندازی کسب و کار و صادرات کالا رفع شود.

آقاپور علیشاهی تصریح کرد:هدایت حجم نقدینگی به بازار سرمایه یک نکته کلیدی است؛ اما در این راستا باید ملاحظاتی رعایت شود چرا که بطور مثال باید عملکرد شرکت های بورسی در خصوص سودآوری ارتقا یابد و نباید رشد شاخص بازار سرمایه ناشی از افزایش قیمت ارز باشد.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:ارتقاء شفافیت در بورس، واقعی شدن روند شناسایی سود و ساماندهی سیستم بانکی از اقدامات مهمی است که باید در برنامه ریزی های اقتصادی لحاظ شود.