مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) از تعیین تکلیف بدهی های دولت به تامین اجتماعی خبر داد. مرتضی لطفی در گفتگو با ایبِنا درباره تهاتر بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی، اظهارداشت: در بودجه سال ۹۷ طرحی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق ایجاد و مصوبه ای با عنوان بند “ه” […]

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) از تعیین تکلیف بدهی های دولت به تامین اجتماعی خبر داد.

مرتضی لطفی در گفتگو با ایبِنا درباره تهاتر بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی، اظهارداشت: در بودجه سال ۹۷ طرحی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق ایجاد و مصوبه ای با عنوان بند “ه” تبصره ۵ قانون بودجه تصویب شده است.

وی افزود: براساس این تصمیم بخش عمده ای از بدهی های تامین اجتماعی به بانک مرکزی به عنوان تامین بخشی از بدهی های این سازمان صورت گیرد. این رقم در بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان دیده شده که تامین اجتماعی در اولویت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در ادامه گفت: مقرر شد سازمان تامین اجتماعی بدهی های خود و شرکت های وابسته مثل شستا را در قالب این مصوبه بودجه سال ۹۷، با بانک ها تهاتر کند.

لطفی با اشاره به اینکه شستا حدود ۱۴ هزار میلیارد به بانک ها بدهکار است و تامین اجتماعی نیز رقم قابل توجهی بدهی دارد، افزود: برنامه ریزی صورت گرفته و طرح نیز در دولت مطرح و منتظر تصویب آن هستیم تا این موضوع هرچه سریعتر عملیاتی شود.

بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی

وی در ادامه رقم تسویه بدهی های دولت به تامین اجتماعی را ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد و افزود: در ذیل این بند ”ه ” بند “ن” وجود دارد که براساس آن دولت مکلف شده فعالیت در برخی حوزه های اقتصادی را به تامین اجتماعی برای جبران بخش دیگری از بدهی ها واگذار کند که در حال حاضر در مرحله گفتگو سازمان تامین اجتماعی با دولت است که امیدواریم پس از عملیاتی شدن، بخشی از مشکلات از این طریق رفع شود.

لطفی درباره پیش بینی خود از سقف مطالبات سازمان تامین اجتماعی، گفت: این رقم ۱۴۰ میلیارد تومان پیش بینی شده اما آنچه حسابرسی شده رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان است که هرساله افزوده می شود و در قانون بودجه پیش بینی شده که این رقم افزایش نیابد و دولت بتواند بدهی های جاری خود را پرداخت و این رقم در طول چند سال تسویه شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، افزود: البته در قانون برنامه پنجم دیده شد که ظرف ده سال هر سال ۱۰ درصد از بدهی ها تسویه شود که امیدواریم عملیاتی شود. وی درباره واگذاری واحدهای زیرمجموعه شستا، گفت: شستا در راستای رویکرد خروج از بنگاه داری و ورود به عرصه سهامداری تصمیم کرفته از بنگاه داری خارج شود که در این راستا با برنامه ریزی و طراحی یک سامانه، شرکت ها شناسایی و ارزش گذاری شده و از طریق جراید عمومی عرضه عمومی شده است.

لطفی ادامه داد: پیگیر هستیم تا با توجه به اینکه ارزش این شرکت ها که حدود ۱۶ میلیارد تومان پیش بینی شده بتوانیم با برنامه ریزی و همکاری با فرابورس در آینده انجام دهیم.