زهرا سعیدی مبارکه در خصوص جلسات صبح و عصر امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موادی دیگر از طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: براساس نظر کمیسیون اقتصادی در طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی، نحوه سیاست گذاری پولی […]

زهرا سعیدی مبارکه در خصوص جلسات صبح و عصر امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موادی دیگر از طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: براساس نظر کمیسیون اقتصادی در طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی، نحوه سیاست گذاری پولی و ارزی توسط بانک مرکزی مشخص شده و با توجه به تقویت استقلال بانک مرکزی در طرح مذکور، اجرای سیاست گذاری پولی و ارزی به صورت جدی پیگیری می شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس گفت: بررسی چگونگی ارتباط دولت با بانک مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ارتباط موثر دولت با بانک مرکزی ضمن حفظ استقلال بانک مرکزی انجام شود.