با توجه به نزدیک شدن فصل تابستان و گرمای شدید، ساعات کاری شعب بانک کارآفرین در شهرهای اهواز و آبادان از روز دوشنبه ۲۱ خرداد تا ۱۵ شهریور ماه تغییر کرد. به گزارش بانک و بیمه به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، با توجه به نزدیک شدن فصل تابستان و گرمای شدید، ساعات کاری […]

با توجه به نزدیک شدن فصل تابستان و گرمای شدید، ساعات کاری شعب بانک کارآفرین در شهرهای اهواز و آبادان از روز دوشنبه ۲۱ خرداد تا ۱۵ شهریور ماه تغییر کرد.

به گزارش بانک و بیمه به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین، با توجه به نزدیک شدن فصل تابستان و گرمای شدید، ساعات کاری شعب بانک کارآفرین در شهرهای اهواز و آبادان از روز دوشنبه ۲۱ خرداد تا ۱۵ شهریور ماه تغییر کرد.

بر اساس مصوبه استانداری استان خوزستان و صورتجلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های خصوصی، ساعات کار شعب اهواز و آبادان از تاریخ ۲۱ خرداد تا ۱۵ شهریور ماه به شرح ذیل خواهد بود.

روزهای هفته ساعت کار
شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ تا ۱۳
پنجشنبه ۷:۳۰ تا ۱۲
بدیهی است که از روز شنبه ۱۷ شهریور ماه ساعات کاری شعب مذکور به روال سابق باز خواهد گشت.