رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر از افزایش قیمت بیش از صد هزار تومانی قیمت سکه، متاثر از افزایش قیمت ارز طی روزهای اخیر خبر داد. محمد کشتی آرای در گفتگو با ایبِنا درباره افزایش قیمت بیش از صد هزار تومانی قیمت سکه، توضیح داد: رشد قیمت سکه این بار تحت تاثیر افزایش قیمت ارز […]

رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر از افزایش قیمت بیش از صد هزار تومانی قیمت سکه، متاثر از افزایش قیمت ارز طی روزهای اخیر خبر داد.

محمد کشتی آرای در گفتگو با ایبِنا درباره افزایش قیمت بیش از صد هزار تومانی قیمت سکه، توضیح داد: رشد قیمت سکه این بار تحت تاثیر افزایش قیمت ارز طی روزهای اخیر است.

وی افزود: از آنجایی که قیمت سکه متاثر از قیمت ارز و قیمت های جهانی است، اما این بار با توجه به تعطیلی بازار و اقتصاد جهانی در دو روز اخیر، به دلیل افزایش قیمت ارز، با رشد بیش از صد هزار تومانی قیمت سکه مواجه هستیم.

رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر با افزایش بیش از ۱۰ درصدی قیمت سکه مواجه هستیم، گفت: تا هر زمانی که ارز با افزایش قیمت مواجه باشد، قیمت سکه نیز رو به رشد خواهد بود.

کشتی آرای درباره پیش بینی خود از آینده بازار سکه، اظهار داشت: به اعتقاد من به دلیل نوسان و افزایش لحظه ای قیمت سکه، در حال حاضر نمی توان پیش بینی درباره این بازار ارائه کرد.