مدیرعامل موسسه اعتباری کاسپین خبر بازداشت مدیران این موسسه را تکذیب کرد. به گزارش بانک و بیمه به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کاسپین، با توجه به انتشار خبر یاد شده از سوی برخی پایگاه های خبری به نقل از آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، علی نعیمی مدیر عامل […]

مدیرعامل موسسه اعتباری کاسپین خبر بازداشت مدیران این موسسه را تکذیب کرد.

به گزارش بانک و بیمه به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کاسپین، با توجه به انتشار خبر یاد شده از سوی برخی پایگاه های خبری به نقل از آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، علی نعیمی مدیر عامل موسسه این مطلب را تکذیب و اعلام نمود حق پیگیری موضوع از طریق مجاری قانونی برای موسسه محفوظ است.

موسسه اعتباری کاسپین ضمن تبریک روز خبرنگار (هفدهم مرداد ماه) به همه خبرنگاران محترم و اصحاب رسانه، اکنون که موسسه کاسپین در حال تعیین تکلیف سپرده های اکثریت قریب به اتفاق سپرده گذاران تعاونی های منحله هشتگانه است، انتظار دارد مسئولین محترم و برخی رسانه ها به جای تشویش اذهان عمومی، با انتشار اخبار واقعی و تنویر افکار عمومی، همراهی نمایند تا سپرده گذاران عزیز در کمال آرامش بتوانند به حقوق حقه خود نایل شدند.