از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۶۵ روز معاملاتی تعداد ۷۹میلیارد و ۶۷۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۱۰ هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال در ۴میلیون و ۳۴۸هزار و ۳۰۵دفعه مورد معامله قرار گرفته است. همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت ۵۰میلیارد و ۹۹۳میلیون سهم […]

از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۶۵ روز معاملاتی تعداد ۷۹میلیارد و ۶۷۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۱۰ هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال در ۴میلیون و ۳۴۸هزار و ۳۰۵دفعه مورد معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت ۵۰میلیارد و ۹۹۳میلیون سهم به ارزش ۱۰۷هزار و ۱۰۶میلیارد ریال در ۲ میلیون و ۴۲هزار و ۷۹۴ نوبت در بازار اول؛ ۲۷میلیارد و ۵۱۳ میلیون سهم به ارزش ۶۴ هزار و ۳۹۶میلیارد ریال در ۲میلیون و ۲۴۱هزار و ۱۸۶ نوبت در بازار دوم؛ ۲۸میلیون سهم به ارزش ۲۷هزار و ۱۶۲میلیارد ریال در ۹هزار و ۹۹۴نوبت در بازار بدهی؛ ۲ میلیون سهم به ارزش ۱۵میلیارد ریال در ۵۴۹ نوبت در بازار مشتقه و یک میلیارد و ۱۳۶ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۱هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال در ۵۳هزار و ۷۸۲ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۷۷ هزار و ۲۳۰ واحد آغاز کرده است تاکنون با ۱۶ هزار و ۲۰۰ واحد افزایش معادل ۱۶.۸ درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۱۱۲هزار و ۴۹۰ واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۱۴ هزار و ۴۸۴ واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۱۸هزار و ۷۰۳ واحد افزایش مواجه شده‌اند.