آرا آبراهامیان، رئیس سازمان دولتی «مجمع بین المللی شراکت اوراسیایی» ارمنستان گفت، روسیه یک خانه تجاری در ارمنستان و در مرز با ایران احداث خواهد کرد و این بدان معناست که موافقتنامه مشترکی با مرکز صادرات روسیه در زمینه ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در ارمنستان به امضا رسیده است. آبراهامیان گفت: «ما قبلا با سرمایه […]

آرا آبراهامیان، رئیس سازمان دولتی «مجمع بین المللی شراکت اوراسیایی» ارمنستان گفت، روسیه یک خانه تجاری در ارمنستان و در مرز با ایران احداث خواهد کرد و این بدان معناست که موافقتنامه مشترکی با مرکز صادرات روسیه در زمینه ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در ارمنستان به امضا رسیده است.

آبراهامیان گفت: «ما قبلا با سرمایه گذار مربوطه در زمینه ایجاد یک شراکت دولتی-خصوصی توافق کرده ایم و این به طور ویژه شامل ساخت یک خانه تجاری روسی در ارمنستان در مرز با ایران است. بدین ترتیب امکان فروش کالاهای روسی به ایران فراهم خواهد شد.»