در راستای مشتری مداری و با هدف تسهیل فرایند ثبت و پیگیری پیشنهادهای مشتریان و کارکنان، اولین برنامه موبایلی نظام پیشنهادها در سیستم بانکی با عنوان “نظام پیشنهادها” رونمایی شد. حسین رحمتی عضو هیات مدیره بانک رفاه در مراسم رونمایی از این اپلیکیشن طی سخنانی گفت: بقای یک سازمان در پاسخگویی سریع، به روز و […]

در راستای مشتری مداری و با هدف تسهیل فرایند ثبت و پیگیری پیشنهادهای مشتریان و کارکنان، اولین برنامه موبایلی نظام پیشنهادها در سیستم بانکی با عنوان “نظام پیشنهادها” رونمایی شد.

حسین رحمتی عضو هیات مدیره بانک رفاه در مراسم رونمایی از این اپلیکیشن طی سخنانی گفت: بقای یک سازمان در پاسخگویی سریع، به روز و همسو با نیازهای ذی نفعان آن سازمان است و بانک رفاه به عنوان بانکی مشتری محور با استفاده از ایده های نوآورانه، سعی در ایجاد ارتباط دوسویه با مشتریان خود دارد.

عضو هیات مدیره بانک رفاه نظام پیشنهادها را یکی از موثرترین مجاری ارتباطی دانست و تاکید کرد: نظام پیشنهادها با استفاده از نظرات مشتریان و کارکنان و ارائه پیشنهادهای آنان می تواند دچار تحول شده و از تولید محصول به ظرفیت های جدید برسد.

رحمتی رویکرد تغییر را مهم ترین عامل در توسعه و تعالی سازمانی برشمرد و تصریح کرد: امروزه سازمان ها بر اساس دو رویکرد نظم و تغییر اداره می شوند و سازمان های خلاق، با استفاده از رویکرد تغییر، خلق ایده و نوآوری و همچنین به روز رسانی خدمات خود با استفاده از سرمایه انسانی خلاق، سازمان را بهتر اداره می کنند.

عضو هیات مدیره بانک رفاه جریان های فکری جدید و نوآورانه را سبب حل مسئله دانست و یادآور شد: ایجاد روش های جدید در نهایت اصلاح فرایند، خلق محصولات جدید، رشد و بالندگی سازمان را در پی خواهد داشت.