هوشنگ عشایری اظهارداشت: در بافت ناکارامد شهری،​­ نرخ سود تسهیلات از ۸ درصد به ۶ درصد تقلیل یافت و همچنین باز پرداخت تسهیلات در این بافت از ۱۲ سال به ۱۵ سال رسید. وی افزود: در گذشته­ اگر شخصی­ تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی با سود ۸ درصد دریافت می کرد­اقساط آن ۸۶۵ هزارتومان بود اما […]

هوشنگ عشایری اظهارداشت: در بافت ناکارامد شهری،​­ نرخ سود تسهیلات از ۸ درصد به ۶ درصد تقلیل یافت و همچنین باز پرداخت تسهیلات در این بافت از ۱۲ سال به ۱۵ سال رسید.

وی افزود: در گذشته­ اگر شخصی­ تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی با سود ۸ درصد دریافت می کرد­اقساط آن ۸۶۵ هزارتومان بود اما اکنون با این دو مصوبه،­ اقساط ماهانه به ۶۷۵ هزار تومان رسید یعنی ماهانه ۲۰۰ هزار تومان از اقساط کاهش یافت. عشایری گفت: شرط خانه اولی در این بافت برداشته شده است و اولویت پرداخت تسهیلات جوانان هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حدود ۴۰۰ هزار نفر در صندوق پس انداز یکم سپرده گذاری کردند و در ­۲ ماه اخیر ۱۰ درصد سپرده گذاری افزایش یافته است و بنا به سپرده گذاری سالانه حدود ۳۰-۵۰ هزار واحد تسهیلات پرداخت می‌شود.