به گزارش سایت بانک و بیمه ؛ فولاد مبارکه ۷.۲ هزار میلیارد تومانی که بزرگترین شرکت بورس است، سود هر سهم سال مالی جاری را در گزارش ۹ ماهه، ۱۹ درصد افزایش داد. در پی اعلام گزارش ۹ ماهه فولاد مبارکه، مشخص شد این شرکت سود هر سهم سال مالی جاری را ۱۹ درصد افزایش […]

به گزارش سایت بانک و بیمه ؛ فولاد مبارکه ۷.۲ هزار میلیارد تومانی که بزرگترین شرکت بورس است، سود هر سهم سال مالی جاری را در گزارش ۹ ماهه، ۱۹ درصد افزایش داد.

در پی اعلام گزارش ۹ ماهه فولاد مبارکه، مشخص شد این شرکت سود هر سهم سال مالی جاری را ۱۹ درصد افزایش داده و امروز با رشد قیمت سهام ، در بورس آغاز بکار کرده است.

براساس این گزارش، “فولاد” که با سرمایه ۷٫۲ هزار میلیاردتومانی بزرگترین شرکت بورسی از لحاظ سرمایه اسمی بشمار می رود، در گزارش عملکرد نیمه اول سال سود هر سهم را ۱۳۹ ریال اعلام کرده بود اما در پایان عملکرد ۹ ماهه ، این متغیر مهم به ۱۶۵ ریال افزایش یافته و ۸۵ درصد آن محقق شده است.

پیش از این برخی کارشناسان اعلام کرده بودند به دلیل افزایش نرخ محصولات و افزایش حاشیه سود، این شرکت بتواند در گزارش ۹ ماهه به ازای هر سهم ۱۲۰ تا ۱۴۰ ریال سود محقق سازد.

همچنین شرکت فولاد امیرکبیر کاشان که با سرمایسه ۴۲٫۹ میلیارد تومانی ، برای هر سهم ۳۸۲ ریال سود پیش بینی کرده بود در پایان آذر اقدام به تعدیل ۹ درصدی کرد و برای هر سهم ۴۱۸ ریال سود پیش بینی کرد و ۷۷ درصد را پوشش داد.