دویچه بانک آلمان اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷ میلادی برای سومین سال پی در پی ضرر کرده است. بزرگ ترین بانک آلمان علت اصلی سیر نزولی خود را در سال گذشته میلادی اصلاح قانون مالیات در آمریکا، کاهش در بخش درآمدی این بانک در امور سرمایه گذاری و چالش های بازار عنوان کرده است. […]

دویچه بانک آلمان اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷ میلادی برای سومین سال پی در پی ضرر کرده است. بزرگ ترین بانک آلمان علت اصلی سیر نزولی خود را در سال گذشته میلادی اصلاح قانون مالیات در آمریکا، کاهش در بخش درآمدی این بانک در امور سرمایه گذاری و چالش های بازار عنوان کرده است.

در همین حال کارشناسان ۹ بانک و کارگزاری بزرگ جهان در برآوردهای خود اعلام کردند که ضرر دویچه بانک آلمان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۴۹۷ میلیون یورو است. البته پیش از این کارشناسان رقم ۲۹۰ میلیون یورو را برای آن برآورد می کردند.

پیش از این در ماه گذشته میلادی هم دویچه بانک نسبت به ضرر خود در سال ۲۰۱۷ میلادی هشدار داده بود. «جان کرایان» مدیر اجرایی دویچه بانک گفت: معتقد هستیم که در مسیر رشد تولید و بازگشت بیشتر سرمایه با قدرت قرار داریم و در مقوله ریسک ها و هزینه ها دارای نظم پایدار نیز هستیم. وی در ادامه گفت: اگرچه پیشرفت کرده ایم؛ اما هنوز از نتایج خود رضایت نداریم.