سازمان خصوصی سازی اعلام کرد : بلوک ۱۸ درصدی سهام بیمه آسیا معادل بیش از ۴۳۳ میلیون سهم را به قیمت پایه ۱۹۲ تومان، بصورت یکجا و یا نقد و اقساط بصورت ۳۰ درصد نقد و مابقی اقساط مجددا در ۲۸ اسفند جاری برای سومین بار عرضه می کند. این گزارش می افزاید: دو عرضه […]

سازمان خصوصی سازی اعلام کرد : بلوک ۱۸ درصدی سهام بیمه آسیا معادل بیش از ۴۳۳ میلیون سهم را به قیمت پایه ۱۹۲ تومان، بصورت یکجا و یا نقد و اقساط بصورت ۳۰ درصد نقد و مابقی اقساط مجددا در ۲۸ اسفند جاری برای سومین بار عرضه می کند.

این گزارش می افزاید: دو عرضه قبلی بلوک ۱۸ درصدی بیمه آسیا به دلیل عدم تایید صلاحیت خریداران با شکست مواجه شد.