براساس بخشنامه استانداری تهران و به منظور صرفه جویی در مصرف برق، ساعت کاری دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای مستقر در استان تهران تغییر یافت. به گزارش بانک و بیمه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، براساس بخشنامه استانداری تهران و به منظور صرفه جویی در مصرف برق، ساعت کاری شعب […]

براساس بخشنامه استانداری تهران و به منظور صرفه جویی در مصرف برق، ساعت کاری دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای مستقر در استان تهران تغییر یافت.

به گزارش بانک و بیمه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، براساس بخشنامه استانداری تهران و به منظور صرفه جویی در مصرف برق، ساعت کاری شعب بانک سپه استان تهران برای مشتریان تا پایان تیرماه به غیر از پنجشنبه از ۶ و ۳۰ دقیقه صبح الی ۱۳ و ۳۰ دقیقه بعدازظهر خواهد بود.

ساعت کاری واحدهای ستادی بانک در استان تهران نیز از ساعت ۶ صبح تا ۱۴ بعدازظهر خواهد بود.