مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بیمه رازی روز شنبه، سی ام تیر ماه ۱۳۹۷، با حضور بیش از ۹۳ درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی در سالن چند منظوره ساختمان مرکزی بیمه رازی برگزار شد. بهمن یزدخواستی به عنوان رییس مجمع انتخاب و علی اکبر دیلمانی زاد و مهران رضوانی به عنوان ناظرین و […]

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بیمه رازی روز شنبه، سی ام تیر ماه ۱۳۹۷، با حضور بیش از ۹۳ درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی در سالن چند منظوره ساختمان مرکزی بیمه رازی برگزار شد.

بهمن یزدخواستی به عنوان رییس مجمع انتخاب و علی اکبر دیلمانی زاد و مهران رضوانی به عنوان ناظرین و اسمعیل ملکی به عنوان دبیرمجمع، مهندس یزدخواستی را در برگزاری جلسه یاری کردند.

گزارش هیات مدیره توسط یزدخواستی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی توسط نماینده مؤسسه حسابرسی قرائت شد و پس از تبادل نظر افراد حاضر در مجمع، صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶، با اکثریت آرا به تصویب رسید.

براین اساس موسسه حسابرسی سامان پندار مجدداً برای سال مالی ۱۳۹۷ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب شد. گفتنی است، محمد علی جلالی و محمدرضا امیری از موسسه حسابرسی سامان پندار (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس قانونی، بهروز قزلباش و یوسف مقدمی به عنوان نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیکو جوان بخت به عنوان نماینده سازمان بورس در جلسه حضور داشتند.