طی احکام جداگانه ای از سوی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، مهدی صفری، حمیدرضا رفیعی، ابراهیم یافتیان ، ساسان جباری و محمد شهسواری به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی شدند. هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، همچنین، مهدی صفری را به عنوان رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا رفیعی را به عنوان نائب رئیس هیئت […]

طی احکام جداگانه ای از سوی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، مهدی صفری، حمیدرضا رفیعی، ابراهیم یافتیان ، ساسان جباری و محمد شهسواری به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی شدند.

هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، همچنین، مهدی صفری را به عنوان رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا رفیعی را به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سید مجید صدری را به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران انتخاب و معرفی کردند.

مهدی صفری پیش از این مسئولیت هایی چون، معاون توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران و سید مجیدصدری، مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران، پیش از این به عنوان مدیرعامل رایتل اولین اپراتور ارائه دهنده دیتا، بود.