مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت طی حکمی مهدوی امیری از مدیران با تجربه صنعت پرداخت را به سمت مدیر امنیت این شرکت منصوب کرد. به گزارش بانک و بیمه به نقل از روابط عمومی شرکت به پرداخت ملت، مراسم معارفه ماهان مهدوی امیری در روز یکشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار و وی به عنوان مدیر […]

مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت طی حکمی مهدوی امیری از مدیران با تجربه صنعت پرداخت را به سمت مدیر امنیت این شرکت منصوب کرد.

به گزارش بانک و بیمه به نقل از روابط عمومی شرکت به پرداخت ملت، مراسم معارفه ماهان مهدوی امیری در روز یکشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار و وی به عنوان مدیر امنیت شرکت منصوب شد.

در این مراسم ترابیان مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت ضمن تاکید بر اهمیت امور مرتبط با امنیت در دنیای امروز برای مهدوی امیری آرزوی موفقیت داشت.