سرپرست و رئیس هیات مدیره شرکت بیمه رازی در حکمی اسماعیل ملکی را به سمت معاون مالی این شرکت منصوب کرد. به گزارش بانک و بیمه از روابط عمومی بیمه رازی، بهمن یزدخواستی سرپرست و رییس هیات مدیره شرکت بیمه رازی در حکمی اسماعیل ملکی را به سمت معاون مالی این شرکت منصوب کرد. روز […]

سرپرست و رئیس هیات مدیره شرکت بیمه رازی در حکمی اسماعیل ملکی را به سمت معاون مالی این شرکت منصوب کرد.

به گزارش بانک و بیمه از روابط عمومی بیمه رازی، بهمن یزدخواستی سرپرست و رییس هیات مدیره شرکت بیمه رازی در حکمی اسماعیل ملکی را به سمت معاون مالی این شرکت منصوب کرد.

روز گذشته و با تصمیم هیات مدیره بیمه رازی، با استعفای محمود امرالهی از مدیرعاملی بیمه رازی موافقت شد و بهمن یزدخواستی رییس هیات مدیره به عنوان سرپرست این شرکت منصوب شد.