وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی «علی سرزعیم» را به عنوان معاون امور اقتصادی این وزارتخانه منصوب کرد. به گزارش بانک و بیمه، علی سرزعیم پیش از این عضو هیات علمی دانشکده بیمه دانشگاه علامه طباطبایی بوده است. از جمله سوابق وی می توان به عضویت در شرکت سرمایه تامین سرمایه سپهر، موسسه […]

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی «علی سرزعیم» را به عنوان معاون امور اقتصادی این وزارتخانه منصوب کرد.
به گزارش بانک و بیمه، علی سرزعیم پیش از این عضو هیات علمی دانشکده بیمه دانشگاه علامه طباطبایی بوده است. از جمله سوابق وی می توان به عضویت در شرکت سرمایه تامین سرمایه سپهر، موسسه مطالعات بین الملل انرژی، مرکز تحقیقات صدا و سیما و وزارت صنایع اشاره کرد.