قرجه طیار ، درباره مدیریت نقدینگی اظهار داشت: بدیهی است یکی از دلایل اصلی تداوم تلاطم در بازار ارز و سکه، وجود نقدینگی سرگردان است چرا که اگر سیاست های اقتصادی صحیحی اعمال می شد بازارها حداقل با این شدت دچار التهاب نمی شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: زمانی که یک […]

قرجه طیار ، درباره مدیریت نقدینگی اظهار داشت: بدیهی است یکی از دلایل اصلی تداوم تلاطم در بازار ارز و سکه، وجود نقدینگی سرگردان است چرا که اگر سیاست های اقتصادی صحیحی اعمال می شد بازارها حداقل با این شدت دچار التهاب نمی شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: زمانی که یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری با بوروکراسی پیچیده اداری روبرو می شود طبیعی است از انگیزه کافی برای سوق نقدینگی در اختیار خود، به بخش مولد اقتصادی، برخوردار نیست.

نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس دهم شورای اسلامی، افزود: بدیهی است سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر هستند و در این راستا باید برنامه ریزی ها اقتصادی به نحوی باشد که رشد سودآوری در بخش تولید تضمین شود.

طیار در گفتگو با خانه ملت، تصریح کرد: برخی رفتارهای سخت گیرانه باعث فرار سرمایه ها می شود این در حالی است که باید امنیت اقتصادی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش تولید تامین شود.

وی ادامه داد:اینکه یک سرمایه گذار در بخش تولید سرمایه گذاری انجام دهد اما در بیشتر زمان ها با مشکلاتی روبرو شود باعث می شود انگیزه سرمایه گذاری در تولید کاهش یابد این در حالی است که با توجه به جمعیت بالای جوان در کشور یکی از اولویت ها اصلی حل مشکل کمبود نقدینگی تولید برای تقویت اشتغال است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ایجاد ثبات در بازار ارز باعث می شود سرمایه گذاری در بخش سوداگری جذابیت نداشته باشد از طرفی تامین امینت سرمایه گذاری در بخش تولید باعث مدیریت بهینه نقدینگی ها می شود.