وزارت امور اقتصاد به نمایندگی از دولت ۴ سری اسناد خزانه اسلامی را به ارزش نزدیک به ۴۳ هزار میلیارد ریال منتشر کرده که هفتم خردادماه در فرابورس ایران پذیرش شدند. بر اساس این گزارش، در میان این اوراق تنها سررسید «اخزا۶۲۱» که مدت آن پنج‌ماهه است در سال ۹۷ خواهد بود. بدین ترتیب این […]

وزارت امور اقتصاد به نمایندگی از دولت ۴ سری اسناد خزانه اسلامی را به ارزش نزدیک به ۴۳ هزار میلیارد ریال منتشر کرده که هفتم خردادماه در فرابورس ایران پذیرش شدند. بر اساس این گزارش، در میان این اوراق تنها سررسید «اخزا۶۲۱» که مدت آن پنج‌ماهه است در سال ۹۷ خواهد بود. بدین ترتیب این اوراق که به تعداد ۵ میلیون ورقه به ارزش ۵ هزار میلیارد ریال در اواخر اسفندماه ۹۶ منتشر شد در ۲۲ مردادماه سال جاری سررسید می‌شود.

تعداد کل اوراق «اخزا۶۲۲» نیز ۱۰ میلیون ورقه به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال است که در اواخر اسفندماه ۹۶ منتشر شده اما مدت آن هفده‌ماهه است و بدین ترتیب در روز بیست‌وسوم مردادماه سال ۹۸ یعنی یک سال بعد از «اخزا۶۲۱» سررسید خواهد شد.

در مرداد و شهریورماه سال ۹۹ نیز شاهد سررسید شدن دو سری اسناد خزانه اسلامی یعنی اخزا ۶۲۳ و ۶۲۴ خواهیم بود. اوراق «اخزا۶۲۳» به تعداد ۱۵ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۴۳۳ ورقه منتشر شده که ارزش ۱۵ هزار و ۲۴۶ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریالی را به ثبت رسانده است. مدت این اوراق که در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۹۶ منتشر شده بیست‌ونه ماهه است و در ۲۸ مردادماه سال ۹۹ سررسید خواهد شد.

در نهایت نوبت به «اخزا ۶۲۴» می‌رسد که در مجموع به ارزش ۱۲ هزار و ۷۵۳ میلیون و ۵۶۷ بوده و در اواخر شهریورماه سال ۹۹ سررسید خواهد شد. گفتنی است، که مبلغ اسمی تمامی این اوراق که به منظور تسویه بدهی‌های بند (ب) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ منتشر شده است، یک میلیون ریال بوده و عامل پرداخت در سررسید نیز شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.