نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره یک لایحه بودجه سال ۹۷ با ۱۵۱ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براین اساس در سطر دوم بند الف تبصره یک عبارت […]

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره یک لایحه بودجه سال ۹۷ با ۱۵۱ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براین اساس در سطر دوم بند الف تبصره یک عبارت فرآورده های نفتی حذف شد همچنین در سطر اول بند ب تبصره یک کلمه خام بعد از عبارت صادرات نفت اضافه شد. از سوی دیگر در بند ج تبصره یک بعد از عبارت به دولت اجازه داده می شود عبارت با رعایت بند ب ماده ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه و عبارت «با لحاظ» جایگزین عبارت «به استثناء» و عبارت «نسبت به» جایگزین کلمه «برای» شد.

همچنین در بند الحاقی یک عبارت «وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه زیر است» جایگزین عبارت «شرکت ملی گاز ایران» شد. در بند الحاقی ۳ بانک ها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به «شرکت دولتی تابعه ذیربط این وزارت و شرکت های استانی آن» جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت ۵۰ ساله بپردازند.

گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه مجلس ارائه می شود. در نهایت در بند الحاقی ۴ عبارت «وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط» جایگزین عبارت «شرکت ملی نفت ایران» شد.