محمد حسن نژاد درباره تدوین بودجه سال آینده گفت: بودجه حساب دخل و خرج یک سال دولت است بنابراین بودجه باید بر اساس واقعیت‌ها تدوین شود. پیش بینی دقیق از میزان فروش نفت در سال آینده با توجه به تحریم‌های دشمنان یکی از نکات مهمی است که باید در تدوین بودجه سال آینده لحاظ شود. […]

محمد حسن نژاد درباره تدوین بودجه سال آینده گفت: بودجه حساب دخل و خرج یک سال دولت است بنابراین بودجه باید بر اساس واقعیت‌ها تدوین شود. پیش بینی دقیق از میزان فروش نفت در سال آینده با توجه به تحریم‌های دشمنان یکی از نکات مهمی است که باید در تدوین بودجه سال آینده لحاظ شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:یکی از مشکلات بودجه نویسی کشور این است که ابتدا به هزینه ها توجه می شد و بعد موضوع درآمدها مورد توجه قرا می گرفت این در حالی است که باید اداره امور کشور بر اساس درآمدها انجام شود.

لزوم محاسبه و پیش بینی دقیق قیمت فروش نفت در بودجه ۹۸

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس تصریح کرد: قیمت و میزان فروش نفت و نرخ تبدیل ارز حاصل از فروش نفت باید در تدوین بودجه سال ۹۸ به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد این که به طور مثال قیمت هر دلار در بودجه حدود ۳۵۰۰ تومان تعیین شود در حالیکه قیمت ارز در بازار آزاد تا بیش از ۷۰۰۰ تومان خرید و فروش شود، غیرمنطقی است و به نوعی نظم مالی کشور را با مسئله روبرو می کند.

کنترل فروش اوراق بدهی دولتی در بودجه سال آینده

حسن نژاد، تصریح کرد: در تدوین بودجه سال ۹۸ باید به واقعیت‌های اقتصادی کشور توجه جدی شود به طور مثال برای کسب درآمدهای بیشتر نمی‌توان فشار مالیاتی به تولیدکنندگان و اقشار ضعیف جامعه وارد کرد بلکه باید دامنه مالیات‌ها را با جلوگیری از فرارهای مالیاتی گسترش داد.

واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی

نماینده مرند و جلفا در مجلس گفت:در بحث فروش اوراق بدهی دولتی در بودجه سال ۹۸ باید حساب و کتاب اصطلاحا درست باشد. نباید با استفاده از ابزار اوراق بدهی، دولت‌های آینده را بدهکار کرد نکته دیگر اینکه نباید بحث بازخرید اوراق فراموش شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یادآور شد:در هر صورت باید بودجه سال ۹۸ بر اساس واقعیت ها باشد و تلاش شود که پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود.