عضو هیات مدیره بیمه ایران مهم ترین چالش بیمه های آتش سوزی را افزایش ضریب خسارت دانست و این موضوع را ناشی از عملکرد شرکت های بیمه در نرخ دهی عنوان کرد. به گزارش بانک و بیمه از روابط عمومی بیمه ایران، محمد حیدری در نشست هم‌اندیشی مدیران بیمه‌های آتش‌سوزی صنعت بیمه، چالش موجود در […]

عضو هیات مدیره بیمه ایران مهم ترین چالش بیمه های آتش سوزی را افزایش ضریب خسارت دانست و این موضوع را ناشی از عملکرد شرکت های بیمه در نرخ دهی عنوان کرد.

به گزارش بانک و بیمه از روابط عمومی بیمه ایران، محمد حیدری در نشست هم‌اندیشی مدیران بیمه‌های آتش‌سوزی صنعت بیمه، چالش موجود در بیمه‌های آتش‌سوزی را افزایش ضریب خسارت این رشته دانست و گفت: با وجود سوددهی رشته‌های بیمه‌ای مهندسی، انرژی و آتش‌سوزی به دلیل عملکرد شرکت‌های بیمه در نرخ دهی، این رشته‌ها با افزایش ضریب خسارت مواجه شده‌اند.

عضو هیات‌ مدیره بیمه ایران در این جلسه که با موضوع بررسی چالش‌های موجود در بیمه‌های آتش‌سوزی برگزار شد، افزود: برای حفظ سوددهی در این رشته‌ها لازم است همکاری و تعامل بین مدیران این رشته‌های فنی و خصوصا بیمه‌های آتش‌سوزی بیشتر از گذشته باشد چراکه نرخ دهی پایین و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه می‌تواند بیمه‌ها را در وضعیت نامناسبی قرار دهد.

وی مدیریت ریسک، انتخاب ریسک مناسب و تعامل سازنده بین شرکت‌های بیمه را از عوامل اصلی توانمندی شرکت‌های بیمه برشمرد و خاطرنشان کرد: در دنیا شرکت‌های بیمه به‌تنهایی یک ریسک را بیمه نمی‌کنند بلکه هرکدام از آن‌ها فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد ریسک را نزد خود نگه‌داشته و بقیه را به شرکت‌های دیگر واگذار می‌کنند.