با عملیاتی شدن واگذاری همه سهام بانک ملی ایران در «شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی»، مرحله خروج از بنگاه داری این بانک نهایی می شود. به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک ۷۰.۶۸ درصد «وبانک» را در اختیار دارد که سهام آن را روز ۲۷ اسفند ماه از […]

با عملیاتی شدن واگذاری همه سهام بانک ملی ایران در «شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی»، مرحله خروج از بنگاه داری این بانک نهایی می شود.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک ۷۰.۶۸ درصد «وبانک» را در اختیار دارد که سهام آن را روز ۲۷ اسفند ماه از طریق بورس به فروش خواهد گذاشت. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان یک هلدینگ چند رشته ای و فعال در بازار سرمایه است که در حوزه های متعدد از جمله صنعت سیمان، پتروشیمی، صنایع غذایی، شوینده، محصولات معدنی و … فعالیت می کند.

با واگذاری این سهام، سیاست خروج از بنگاه داری بانک ملی ایران نهایی شده و بانک ملی ایران در اجرای بند ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید پیشرو خواهد بود. ارزش واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۴ حدود چهار هزار و ۱۵۸ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۵ معادل ۹ هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال و در سال جاری تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

از این پس سهامداری بانک ملی ایران منحصر به شرکت های ابزاری خواهد بود که وجود آنها برای استمرار فعالیت اصلی ضروری است.