ظرفیت شرکت های بیمه برای جذب نمایندگی جدید ابلاغ شد - سایت بانک و بیمه سایت بانک و بیمه
  • تاریخ: دی ۲۰, ۱۳۹۵
  • شناسه خبر: 1912

ظرفیت شرکت های بیمه برای جذب نمایندگی جدید ابلاغ شد

این سهمیه بر اساس محاسبات مربوط به ظرفیت پذیرش نمایندگان موسسات بیمه (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) و با لحاظ توانگری مالی، شاخص‌های کلیدی عملکردی و وضعیت شعب ناظر بر شبکه فروش و پراکندگی‌ آنها در سراسر کشور تعیین شده ...

این سهمیه بر اساس محاسبات مربوط به ظرفیت پذیرش نمایندگان موسسات بیمه (اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد) و با لحاظ توانگری مالی، شاخص‌های کلیدی عملکردی و وضعیت شعب ناظر بر شبکه فروش و پراکندگی‌ آنها در سراسر کشور تعیین شده است.
این ظرفیت ها با رعایت قوانین و مقررات تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شرکت‌های بیمه مذکور تا پایان سال ۱۳۹۶ تعیین و پس از تصویب هیأت عامل بیمه مرکزی به تمامی شرکت‌های بیمه ابلاغ شد.
بنابر این گزارش سه شرکت بیمه ایران، میهن و تعاون تا پایان سال ۹۶ سهمیه جذب نماینده ندارند.
بر این اساس تا پایان سال ۹۶ تعداد کل نمایندگان مجاز طبق برنامه راهبردی باید در مجموع ۳۰ هزار و ۸۳۱ مورد باشد.

*مصوبه شورای عالی بیمه درباره سرمایه گذاری
شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و به استناد ماده ۱۷ همان قانون، آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه را اصلاح کرد.
بر اساس تبصره ۱ اصلاحی ماده ۳ این آیین نامه، سرمایه گذاری در سهام هر شرکت تا ۲۰ درصد منابع موضوع این ماده مجاز است و مازاد بر آن مستلزم اخذ موافقت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
پیش از این، طبق تبصره یک این ماده، سقف سرمایه گذاری مجاز شرکت ها در سهام ۱۰ درصد موضوع این ماده بود.