رشد اقتصادی ترکیه و عربستان یک سوم شد - سایت بانک و بیمه سایت بانک و بیمه
  • تاریخ: دی ۲۲, ۱۳۹۵
  • شناسه خبر: 2014

رشد اقتصادی ترکیه و عربستان یک سوم شد

طی روزهای گذشته بانک جهانی گزارش پیش بینی خود نسبت به رشد اقتصاد جهانی و کشورهای جهان برای سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ را منتشر کرد. در این گزارش رشد اقتصادی ترکیه در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۵٫۲ و ۶٫۱ درصد ارزیابی شده است. ...

طی روزهای گذشته بانک جهانی گزارش پیش بینی خود نسبت به رشد اقتصاد جهانی و کشورهای جهان برای سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ را منتشر کرد.

در این گزارش رشد اقتصادی ترکیه در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۵٫۲ و ۶٫۱ درصد ارزیابی شده است.

بانک جهانی در این گزارش پیش بینی خود از رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۶ را تنها ۲٫۵ درصد اعلام کرد که حدود یک سوم رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۵ است.

این گزارش همچنین رشد اقتصادی این کشور در سال های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، و ۲۰۱۹ را به ترتیب ۳، ۳٫۵، و ۳٫۷ درصد پیش کرده است.

در این گزارش همچنین کاهش شدید رشد اقتصادی عربستان بسیار چشم گیر است چرا که در حالی که سعودی ها در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۶ و ۳٫۵ درصدی را تجربه کرده بودند بانک جهانی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ را تنها ۱ درصد پیش بینی کرد که به کمتر از یک سوم سال قبل از آن کاهش یافته است.

گزارش بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی این کشور در سال های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، و ۲۰۱۹ را به ترتیب معادل ۱٫۶، ۲٫۵، و ۲٫۶ درصد ارزیابی کرده است.

این کاهش رشد ترکیه و عربستان در حالی است که رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۴٫۳ و ۱٫۷ درصد ارزیابی شده و بانک جهانی در گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ به حدود ۳ برابر افزایش یافته است.

این بانک همچنین رشد اقتصادی ۵٫۲ درصد را برای ایران در سال ۲۰۱۷ پیش بینی کرده است.

در گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ معادل ۴٫۸ و ۴٫۵ درصد پیش بینی شده است.