بایگانی‌ها انصار - سایت بانک و بیمه سایت بانک و بیمه

مشارکت مدیران و کارکنان بانک انصار درامر حسنه اهداي خون

به منظور فراهم شدن زمينه مشارکت مديران و کارکنان بانک انصار در امرحسنه اهداي خون که در راستاي انجام مسئوليت هاي ديني و اخلاقي صورت مي گيرد، سازمان انتقال خون تهران نسبت به دريافت خون مديران و کارکنان داوطلب اين بانک اقدام کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومي وتبليغات ، با هماهنگي معاونت منابع ...

کسب نشان مسئولیت‌اجتماعی توسط بانک انصار

به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی وتبلیغات، برمبنای شاخص های ارزیابی صورت گرفته، این نشان به بنگاه ها و موسساتی تعلق می‌گیرد که درقبال تاثیرات و پیامدهای تصمیمات و فعالیت‌های خود برجامعه ومحیط‌زیست، به طور شفاف و متکی به اصول اخلاقی احساس‌مسئولیت می‌کنند. همچنین، مشاركت در توسعه پایدار، درنظرگرفتن انتظارات ذینفعان سازمان، تطابق با قوانین و سازگاری ...