۷٫۲ میلیارد ریال خسارت به زیان دیدگان شرکت بیمه توسعه پرداخت شد ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

۷٫۲ میلیارد ریال خسارت به زیان دیدگان شرکت بیمه توسعه پرداخت شد

شرکت بیمه ایران از زمان آغاز پرداخت خسارت بیمه توسعه تاکنون مبلغ هفت هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال خسارت بیمه های اتومبیل و مبلغ ۷۰ میلیارد ریال (به منظور بازخرید و سرمایه فوت) بیمه نامه های زندگی و در مجموع مبلغ هفت هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال خسارت به زیان‌دیدگان شرکت بیمه توسعه پرداخت کرده […]

توسعه
چیزی یافت نشد !