توسعه « سایت بانک و بیمه

۷٫۲ میلیارد ریال خسارت به زیان دیدگان شرکت بیمه توسعه پرداخت شد

شرکت بیمه ایران از زمان آغاز پرداخت خسارت بیمه توسعه تاکنون مبلغ هفت هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال خسارت بیمه های اتومبیل و مبلغ ۷۰ میلیارد ریال (به منظور بازخرید و سرمایه فوت) بیمه نامه های زندگی و در مجموع مبلغ هفت هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال خسارت به زیان‌دیدگان شرکت بیمه توسعه پرداخت کرده ...