هفت سین سازمانی شرکت بیمه حافظ تشریح شد ۲۴ فروردین ۱۳۹۷

هفت سین سازمانی شرکت بیمه حافظ تشریح شد

عبدالرسول عطایی، ضمن تبریک سال جدید با بیان آنکه بایستی هر شرکتی در سال جدید خود در کنار هفت سین نوروزی خود، هفت سین سازمانی خود را چینش کنند اظهار داشت: سلامت سازمانی، سادگی فرآیندها، رفع بروکراسی، سودمندی عملکرد، سختکوشی، سرمایه های فکری، سرمایه های مادی و سنجش عملکرد به عنوان هفت سین سازمانی شرکت […]

حافظ
چیزی یافت نشد !