میهن « سایت بانک و بیمه

توقف نماد معاملاتی بیمه میهن

ناظر بازار بورس تهران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به ابهامات موجود در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط شرکت بیمه میهن و با استناد به ماده ۱۲ مکرر دستورالعمل اجرایی، نماد معاملاتی حداکثر به مدت ۲ روز کاری متوقف شد و این شرکت موظف به رفع ابهامات موجود در اطلاعات با ...